Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów podczas korzystania z witryny sklepu internetowego www.citycosmetics.pl  oraz w związku z dokonywaniem  zakupów  w  naszym  sklepie.

Adminstartorem danych osobowych zebranych przez sklep internetowy citycosmetics.pl jest CITYCOSMETICS Agnieszka Białecka z siedzibą  w Grodzisku Mazowieckim ( 05-825) przy ul. Rozkosznej 6, NIP:  5341474196            Regon: 015281786 , wpisana do CEIDG pod numerem  001226750 / 2012.

       I.   Gromadzenie danych i wykorzystywanie przez sklep internetowy citycosmetics.pl.

 1. Klient rejestrując się w sklepie internetowym citycosmetics.pl  podaje swoje dane dobrowolnie.
 2. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji oraz w czasie transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie  w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Sklep internetowy citycosmetics.pl zbiera również dane Klientów, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej naszego sklepu: adres e-mail, adres IP.
 4. Sklep internetowy citycosmetycs.pl .pl korzysta z plików cookies, czyli małych plików tekstowych, wysyłanych do komputera Klienta, identyfikujących go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 5. Za zgodą  Klienta dane wykorzystywane są w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) oraz w celach marketingowych.
 6. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze sklepem internetowym citycosmetics.pl są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i udzielania odpowiedzi  do zapytania  Klienta.
 7. W celu realizacji zamówienia dane  Klienta udostępniane są innym podmiotom takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele.
 8. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

       II.   Zmiana danych

 1. Klient, w każdym momencie ma prawo dostępu do swoich danyc oraz uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie sklepu internetowego citycosmetics.pl.
 3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentacji  sprzedaży.

       III.           Usuniecie konta

Klient, który założył konto w sklepie internetowym citycosmetics.pl, może w dowolnym czasie złożyć wniosek o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Wniosek należy wysłać na adres sklep@citycosmetics.pl

       IV.          Zabezpieczenie danych

 1. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w sklepie internetowym citycosmetics.pl i  ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient jest obowiązany niewzłocznie zawiadamiać citycosmetics.pl  o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństw.

       V.           Polityka ciasteczek

 1. Szcegółowe informacje na temat polityki ciasteczek dostępne są pod adresem

 

       VI.         Zmiana Polityki Prywatności

Sklep internetowy citycosmetics.pl zastrzega  sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym wszyscy  Klienci  zostaną poinformowani na stronie naszego sklepu.